Welkom bij Kinderpraktijk Breda

Kinderpraktijk Breda is een praktijk waar kinderen en jongeren t/m 18 jaar (en hun ouders/verzorgers) terecht kunnen met vragen op het gebied van
alle ontwikkelingsaspecten::

  • Voeding (gezonde voeding, voedselovergevoelighied, ondergewicht, overgewicht, chronische obstipatie, slecht eten, coeliakie e.d.)
  • Motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek, houding en bewegen, sportvaardigheden, conditie, prikkelverwerking, schrijfvaardigheid e.d)
  • Communicatieve ontwikkeling (spraak, taal, stem, slikken, gehoor/auditief functioneren)
  • Eten en drinken (moeite met drinken uit de borst, uit de fles, eten met een lepel, kauwen, slikken, drinken uit een beker, speekselcontrole, en/of de beginnende communicatie)
  • Ontwikkeling gedrag, leren en opvoeding, waaronder vergoede dyslexiezorg

Het bijzondere van de praktijk is dat er meerdere (paramedische) disciplines op één plek zijn samengebracht. Door nauwe samenwerking kan onze zorg goed op het kind worden afgestemd.

Binnen het samenwerkingsverband Kinderpraktijk Breda zijn op dit moment kinderdiëtisten, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, een prelogopedist en orthopedagogen actief.

HULPVERLENERS
Interesse voor samenwerking kunt u kenbaar maken door het insturen van uw motivatie en CV gericht aan het team Kinderpraktijk Breda via ons emailadres info@kinderpraktijkbreda.nl
Aan deelname zijn voorwaarden verbonden.

STAGIAIRES
Wij bieden geen stageplaatsen.