Welkom bij Kinderpraktijk Breda

Kinderpraktijk Breda is een praktijk waar kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers) terecht kunnen met vragen op het gebied van:

  • Voeding (gezonde voeding, voedselovergevoelighied, ondergewicht, overgewicht, chronische obstipatie, slecht eten, coeliakie e.d.)
  • Motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek, houding en bewegen, sportvaardigheden, conditie, prikkelverwerking, schrijfvaardigheid e.d)
  • Logopedie (spraak, taal, stem, slikken, auditief functioneren)
  • Eten en drinken (moeite met drinken uit de borst, uit de fles, eten met een lepel, kauwen, slikken, drinken uit een beker, speekselcontrole) en/of de beginnende communicatie
  • Ontwikkeling, gedrag, leren en opvoeding, waaronder vergoede dyslexiezorg

Het bijzondere van de praktijk is dat er meerdere medische en paramedische disciplines op één plek zijn samengebracht. Door nauwe samenwerking kan onze zorg goed op het kind worden afgestemd.

Binnen Kinderpraktijk Breda zijn op dit moment een kinderdiëtist, een kinderfysiotherapeut, een prelogopedist, een logopedist, een speltherapeute (vacature), en een orthopedagoog werkzaam.

VACATURES

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega Kinderfysiotherapeut met specialisme SI (zelfstandige vestiging kinderfysiotherapie maar deelnemend aan het concept Kinderpraktijk Breda).

Interesse voor samenwerking kunt u kenbaar maken door het insturen van uw motivatie en CV gericht aan het team Kinderpraktijk Breda via ons emailadres info@kinderpraktijkbreda.nl

Aan deelname zijn de volgende voorwaarden verbonden: werken volgens een samenwerkingsovereenkomst, huur van een ruimte in de Kinderpraktijk en je dient zelf gecontracteerd te zijn bij zorgverzekeraars voor de vergoeding van de fysiotherapie.

STAGIAIRES
Wij bieden geen stageplaatsen.