Hulpverleners van Kinderpraktijk Breda

Kinderdiëtist: Ingrid Nuiten

Tel: 06-37481874
Sinds 2001 werkzaam als diëtist. Inmiddels al vele jaren gespecialiseerd in de kinderdiëtetiek. Tot begin 2019 veel klinische  en poliklinische ervaring hiermee opgedaan in het Amphia ziekenhuis. Sinds begin 2015 ook werkzaam in de eerste lijn en sinds 2019 volledig in deze setting werkzaam.
Tevens verbonden aan: VodiMed voedings- en dieetadvies (diëtisten voor gespecialiseerde diëtistische zorg). Website: www.vodimed.nl
Downteam Amphia ziekenhuis Breda
Lid van:
NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
NKD (Netwerk KinderDiëtisten)
Geregistreerd bij:
Kwaliteitsregister Paramedici

Logopedist: Anick van Oeffelen

Tel: 076-5227635
Tevens verbonden aan Logopediepraktijk Breda West www.logopediepraktijkbredawest.nl sinds 1986. Werkzaam van 1986 tot 1996 op “De Spreekhoorn”, school voor Speciaal Onderwijs voor kinderen met een auditieve- en /of communicatieve beperking.
Specialisme: Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT).
Affiniteit: Begeleiding van kinderen met syndromen. Begeleiding van kinderen met selectief mutisme. Begeleiding van kinderen met auditieve-, fonologische-, fonetische- en/of taalproblematiek. Begeleiding van slechthorende kinderen.
Lid van:
NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie),
Kwaliteitsregister Paramedici
Kwaliteitskring Logopedie in de regio

 

Preverbaal logopedist: Meta de Kruijf

Tel: 06-39556477
Sinds 1985 werkzaam als logopedist, gespecialiseerd in de preverbale logopedie. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het behandelen van (zeer) jonge kinderen met voedings- en/of communicatieproblemen en de begeleiding van hun ouders.
Tevens verbonden aan:
Praktijk Logopedie Etten-Leur (www.logopedie-ettenleur.nl)
Downteam Amphiaziekenhuis Breda


Kinderfysiotherapeut: Doornbos Fysio

Tel: 076 – 57 200 57
Sinds
Tevens verbonden aan: