Werkwijze

Afspreken met of zonder verwijsbrief

U kunt op advies van een school, arts, specialist of anderen naar de kinderpraktijk verwezen worden. U kunt ook zelf een afspraak maken met de kinderpraktijk. Vaak blijkt dat een verwijsbrief van de huisarts of specialist toch nodig is om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgkosten door uw zorgverzekeraar.

Monodisciplinaire intake

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verhelderd. Daarna wordt samen met ouders een besluit genomen of een interdisciplinair onderzoek nodig of gewenst is. Tevens wordt in kaart gebracht bij welke discipline(s) een verder onderzoek zal plaatsvinden en wordt een planning gemaakt van verdere behandelingen.

Onderzoek door 1 discipline

Als besloten is voor een monodisciplinair onderzoek, wordt de hulpvraag in meer detail bekeken. Hieruit kan volgen, dat het kind effectiever door andere deskundingen/specialisten behandeld kan worden. Anderszijds, kan besloten worden voor een monodisciplinaire behandeling.

Onderzoek door meer dan 1 discipline

  • Rapportage
  • Kindbespreking
  • Adviesgesprek
  • Interdisciplinaire behandeling
  • Kindbespreking
  • Oudergesprek
  • Eindevaluatie en -rapportage